Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-11-09

Utdata

I utdataportalen kan du se samlad övergripande statistik för palliativregistret. Här presenteras de inrapporterade resultaten fortlöpande för både dödsfallsenkäten och närståendeenkäten.