Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-10-11

Tillgänglighetsredogörelse för Svenska palliativregistrets webbplats

Svenska palliativregistret står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan beskriver vi hur väl webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi beskriver tillgänglighetsproblem som finns på webbplatsen och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Så tillgänglig är webbplatsen

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Detta kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från Svenska palliativregistrets webbplats som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Skicka e-post till info@palliativregistret.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Skicka e-post till info@palliativregistret.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn när det gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du anser att Svenska palliativregistrets webbplats har bristande tillgänglighet kan du påtala det hos Myndigheten för digital förvaltning.

Anmäl bristande tillgänglighet - Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen uppfyller delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

De brister vi är medvetna om är följande:

  • Alla dokument är inte tillgänglighetspassade.

Oskäligt betungande anpassning

Svenska palliativregistret åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Det finns inte resurser för den omfattande arbetsinsats som skulle krävas för att tillgänglighetsanpassa alla nedladdningsbara dokument. Dock avser vi att i möjligaste mån tillgodose tillgänglighetsaspekterna när dokumenten förnyas i framtiden.

Så har vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen. Leverantör har validerat koden enligt WCAG 2.1 AA samt följt DIGGs checklista för webbriktlinjer. Senaste bedömningen gjordes i september 2023.

Webbplatsen publicerades våren 2021.
Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 2023-10-11.