Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-10-16

Om registret

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister. 
Syftet är att förbättra vården i livets slut för patienten och deras närstående. Detta inkluderar ALLA dödsfall oavsett diagnos, kön, ålder eller dödsplats. 
Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet och vi har även en enkät för närstående. Personalen använder sedan resultaten för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.
På denna hemsida kan vårdpersonal hitta olika typer av kunskapsstöd och andra dokument som hjälper dem att kunna erbjuda en jämlik och god vård.
Forskning bedrivs utifrån resultaten i Svenska palliativregistret.