Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-06-03

Extra frågor för Region Skåne

Region Skåne arbetar, som många regioner, aktivt med införandet av vårdförloppet i palliativ vård. För att följa det kliniska införandet och dess effekter har den lokala arbetsgruppen i Region Skåne fått tillstånd av ledningsgruppen för Svenska palliativregistret att lägga till fyra extra frågor till dödsfallsenkäten. Frågorna dyker automatiskt upp för alla vårdenheter (regionala och kommunala) i Skåne, de är frivilliga att besvara och kommer att ligga kvar under vårdförloppets införande. Frågorna rör framförallt tidig palliativ vård.